Realizacja poważnych inwestycji ze środków publicznych

Realizowanie zamówień publicznych często wiąże się z występowaniem trudnych problemów natury prawnej. Ich prawidłowe rozwiązanie jest konieczne do tego aby inwestycja pieniężna ze środków publicznych była spożytkowana we właściwy sposób. Zamówienia publiczne są elementem które obejmują finanse publiczne. Procedury wydatkowania tych środków są bardzo szczegółowe dlatego w tym zakresie bardzo pomocnym jest doradca zamówień publicznych […]